Bericht in de Wijdemeerse Webkrant:

———-bron: Wijdemeerse Webkrant———
Steun voor polderbewoners
De gemeente steunt de bewoners van de Horstermeer in hun wens om delen van de polder minder drastisch onder water te zetten.

                              

         

       

       

         

            

Vanwegede klmaatverandering wordt gezocht naar plaatsen om overtolligregenwater te kunnen bergen. Exc3xa9n van die plaatsen in deHorstermeerpolder. Een zeer breed samengestelde commissie, waaringemeente, provincie, waterschap, LTO, OCW (ondernemers) en bewonerszaten, ontwikkelde een plan dat begin oktober gepresenteerd werd (pdf).

            


              De voorkant van de brochure. (De r is weg uit de naam…)

            

De bewoners haakten af,omdat zij het niet eens waren met de conclusies en aanbevelingen van decommissie. In die plannen wordt de helft van de polder (320 ha)veranderd in natuurgebied voor wateropslag. In een vergadering van de bewonersvereniging Horstermeerwerd besloten om steun bij de gemeente te vragen om de plannen van decommissie van tafel te krijgen. De contacten met het gemeentebestuurzijn de afgelopen weken gelegd.

            

Brief van Wijdemeren

            


            Verantwoordelijk wethouder Nelleke Schenkkan (GL).
            (Foto: Douwe van Essen)

                        

De steun voor debewoners is er gekomen. Het college heeft een brief gestuurd aan deprovincie waarin wordt aangedrongen op het wijzigen van de plannen. Eris wel draagvlak voor het idee om waterberging te realiseren, maar nietin de vorm van grote moerasgebieden in het noordoosten en noordwestenvan de polder, nabij de bebouwing en de rioolwaterzuivering. Er bestaanonder de bewoners grote zorgen over toename van de overlast van muggenen knutten als gevolg van de aanwezigheid van moeras. Op de achtergrondspeelt bovendien het wantrouwen van de bewoners ten opzichte van hetHoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV).

            

Jan Zwagerman

            


            Jan Zwagerman
            (Foto: Rik Jungmann)            

            

Op 21 oktober presenteerde Jan Zwagerman, inwoner van de Horstermeer, zijn eigen plan met de naam Weide Meren.Hij wees erop dat het waterschap (AGV) en Natuurmonumenten zich niethouden aan de keur van de Horstermeerpolder. De keur zijn oudewettelijke voorschriften voor het onderhoud van de polder en deafwatering. Volgens Zwagerman voldoen de gebieden van Natuurmonumentenniet aan de keur vanwege hun moerassigheid. Als gevolg van hetontbreken van goede sloten is de kans op wateroverlast volgens hemdaardoor toegenomen.

            

Dossier Horstermeer

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s