Polderpraat: Hoe democratisch is Nederland?

Leo Kostelijk deelt zijn twijfels over de gang van zaken met ons:
———————————-
Als ik de gang van zaken rond deHorstermeerpolder overzie, begin ik twijfelen aan het democratischgehalte hiervan. Er worden al zoxe2x80x99n 15 xc3xa0 20 jaar allerleiverschillende redenen en leugens bedacht door Natuurmonumenten om depolder als speeltje in handen te krijgen.
Het Gooi zou verdrogen, later deUtrechtse heuvelrug ook en werd er oerwater weggepompt. Nu is mijonduidelijk wat oerwater is. Volgens mij is al ons water oerwater.
Dan komt de provincie met een opdrachtuit Brussel. Er moet meer rietland komen. Deze vorm van natuur wordtmet uitsterven bedreigd en de Horstermeerpolder is DE aangewezen plekom natte natuur te realiseren.

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } —

Toen bedacht men dat Kortenhoefverdroogt door de polder. Het rekensommetje was vlot gemaakt. Beetjeoptellen en aftrekken, en ja hoor 11 miljoen kubieke meters gaan perjaar via de Horstermeerpolder naar de Vecht. Dat heeft nu 100 jaargeduurd, dus dat moet nu maar is stoppen!

Het land waar de meeste kwel omhoogkomt, ligt tegen de dijk van Kortenhoef. Dat kwam wel erg goed uit.Een groot deel was toch al van de Staat, dus daar kon goedkoop alvasteen deel van verworven worden om het plas-dras speeltje te proberen.Even lobbyen en klaar is Kees.

Maar wat jammer. De polderbewonersworden wakker en verenigen zich, omdat zij in het verleden al zeerveel hebben zien mislukken in de polder. Alles bedacht door zeerkundige ingenieurs, dus dat geeft  problemen.

Waterberging: water opvangen zodat deomgeving niet verzuipt. Dat kan mooi in combinatie met deeerdergenoemde plas-dras. Maar ja, dan is er wel meer land nodig. Ookhier is weer een oplossing voor. De BBL die verwerft het bijagrarixc3xabrs elders, er wordt een ruiltje gemaakt en we zijn klaar. DeL.T.O. doet nog een duit in het zakje door een dealtje te maken metNatuurmonumenten en ook de provincie geeft nog een stukje polder wegals Natuurmoumenten maar ophoudt met zeuren over de aanleg van wegendoor of langs natuurgebieden.

Dan is er nog de bewonersvereniging.Die zetten we in een adviescommisie met alle belanghebbende partijenen een voorzitter die onafhankelijk is, maar wel de opdracht krijgtom uiteindelijk een positief advies te geven naar de Provincie toe.Ja als dan de bewonersvereniging uit de commisie stapt, omdat ze hetidee heeft niet gehoord te worden, dus niets bereikt, verspelen zijhun democratisch recht.

Bovendien zijn de plannen zoals zij ernu liggen door een hoog aangeschreven adviesbureau  doorgerekend engetoetst, met  waarschijnlijk een foto van de Horstermeerpolder aande muur. De bewoners moeten dus niet zeuren want het plan is preciesvolgens opdracht gemaakt en voldoet, volgens een mooi kleurenplaatje.Alleen jammer dat je uit een computer krijgt wat je er in doet.

 

Als dan de bewoners naar Haarlem  komenmet een alternatief plan, met daarin de mogelijkheid van de opgelegdewaterberging, worden zij vriendelijk bedankt voor hun komst en naarhuis gestuurt met de boodschap dat hun plan niet voldoet, omdat dedoelstellingen niet gehaald worden. Is die doelstelling in dit gevalsoms de belofte naar  Natuurmonumenten?

In Brussel weet men niet eens waar deHorstermeerpolder ligt, dus kan dat plas-dras ook wel in een minderdiepe en kritische polder en bovendien ligt de polder midden in eenplas-dras gebied.

Ik en velen met mij hebben de laatstetijd het idee dat de polder natter wordt.

Dat klopt, op de site van de provincievond ik het bewijs: xe2x80x9cNoord-Holland pakt verdrogingsproblemenaanxe2x80x9d, 30-11-2006.

Omwille van de plantjes mogen depolderbewoners verzuipen! Hoezo nulmeting?

Daar is het inmiddels al veel te laatvoor! Waarom weten wij dit niet?

Ik dacht dat de D in CDA democratischbetekende. Maar ik geloof nu dat het de D van Doordrukken is.Draagvlak is er in de polder absoluut niet te vinden, dus is hetlogisch dat er naar alternatieven gekeken wordt. Het isteleurstellend om te ervaren dat er bij onze overheid mensen zijn diezo lichtvaardig met gevoelens, zorgen en geld van de burgers omgaan!

En dan  het L.T.O.bestuur. De heerHooijer had het over een spagaat waarin het bestuur zich door de gangvan zaken bevindt. Volgens mij kom je in een spagaat terecht als jerare sprongen maakt, dat doe je dus zelf. Dan zit er maar xc3xa9xc3xa9n dingop en dat is, je fout erkennen en niet alleen aan eigenbelang denken!De Horstermeerpolder is geen ruilobject. Er wonen en werken mensen indie ook hun rechten hebben en mee willen beslissen.

Om positief te eindigen wil ik hetactiecomitxc3xa9 en alle vrijwilligers bedanken.

L. Kostelijk
Middenweg 13

Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

2 reacties op Polderpraat: Hoe democratisch is Nederland?

 1. lucia zegt:

  en zo is het en niet anders!
  Mooi gesproken Leo!

 2. Lia zegt:

  bravo
  heeft de provincie al uitgerekend hoeveel last jullie straks krijgen van muggenplagen?
  en van enorme kolonies grauwe ganzen die alle kaalvreten, plat trappen en onderschijten?
  heb je mooi uitzicht op vanuit je verzakte huis. of van onder de klamboe.
  blijf de provincie en haar handlangers bestrijden!
  sterkte en succes!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s