Wat deed het bestuur in maart?

Zoals op de ledenvergadering in februari al aangekondigd heeft het bestuur van de bewonersvereniging zich voorgenomen via deze weblog vaker verslag te doen van haar activiteiten.  Wat hebben we de afgelopen weken sinds de ledenvergadering zoal gedaan? Welnu: het nodige, want ook onder de Republiek zetten wij onze werkzaamheden gewoon voort. Zo houden wij bijvoorbeeld deze weblog actueel en hebben we onze reguliere maandelijkse bestuursvergaderingen. Daarnaast is vooral het volgende te melden.

Kennismaking gedeputeerde Meerhof

Vlak nadat het actiecomitxc3xa9 de Republiek had uitgeroepen had een delegatie van het bestuur een kennismakingsgesprek met de nieuwe gedeputeerde die zich met de plannen rond de Horstermeerpolder gaat bezighouden: de heer Rob Meerhof. Tevoren was van gemeentewege nog voorzichtig gexc3xafnformeerd of wij de veiligheid van de gedeputeerde in de Republiek zouden kunnen garanderen. En tijdens ons gesprek op boerderij De Horst reed er opvallend vaak een gemotoriseerde politieagent voorbij op de Middenweg. Dat mocht de pret echter niet drukken: wij hadden een plezierig en open gesprek, waarin de heer Meerhof zich vooral luisterend opstelde, maar toch ook wel wat prijsgaf over de wijze waarop hij tegen de plannen en hun geschiedenis aankijkt.
Zo werd in ieder geval duidelijk dat Meerhof, anders dan zijn voorgangster Rinske Kruizinga, een actieve rol wil gaan spelen in de besluitvorming. Zijn gesprek met ons maakte deel uit van een inventarisatieronde langs de diverse belanghebbenden. Wij hebben hem duidelijk gemaakt hoe wij in de kwestie staan: geen stap in de richting van enige uitvoering voordat nader hydrologisch onderzoek heeft plaatsgevonden met inschakeling van in ieder geval prof. Schultz (en mogelijk ook prof. de Vries en dr. Hemker). En daarnaast: tegemoetkoming aan de overige punten die wij in onze brief aan de commissie WAMEN op een rij hebben gezet.
Positief was, dat de heer Meerhof in ieder geval duidelijk heeft uitgesproken dat hij de wijze waarop de ILG commissie volstrekt aan de inbreng van de bewoners voorbij was gegaan bepaald niet de schoonheidsprijs verdiende. Hij heeft ons toegezegd dat hij de bezwaren die wij over het ILG advies naar de commissie WAMEN hebben geuit door hem gewoon naast het advies van die commissie zullen worden gelegd en zullen worden meegenomen in de besluitvorming over het verdere traject.

Jammer was dat wij de heer Meerhof nog diezelfde week gexc3xafnterviewd zagen worden bij SBS (en later nog een keer bij Netwerk). De uitspraken die hij daar deed waren een stuk harder dan hetgeen hij in ons overleg naar voren bracht. Vooralsnog houden wij het er maar op dat een nieuwe bestuurder zijn ambtenaren (die al jaren op dit dossier zitten) niet te snel publiekelijk kan afvallen. Maar wij verwachten de komende maanden wxc3xa9l de Rob Meerhof terug te zien waarmee wij aan tafel hebben gezeten!

Privxc3xa9college van het Waterschap

Een paar weken later zat een delegatie van het bestuur om de tafel met bestuurslid Gerard Korrel van het Waterschap AGV en zijn ondersteunend ambtenaar Jaap Hofstra. Zij wilden graag de visie van het waterschap nog eens met ons doornemen, vooral ook omdat onze bestuursleden (en andere belangstellenden uit de polder) een paar dagen eerder bijna voor een dichte deur hadden gestaan toen het Waterschap intern die visie nog eens uitvouwde ten behoeve van haar Dagelijks Bestuur. De website van de Republiek had daar al melding van gemaakt: zie hier

Deze presentatie werd alsnog dunnetjes overgedaan door Jaap Hofstra ten huize van onze voorzitter. Het werd een heel verhaal, want uiteraard kennen onze bestuursleden hun zaakjes en zorgden zij voor de nodige interrupties. Kort en Goed: het Waterschap maakte nog eens duidelijk dat de beruchte xe2x80x9cVerdrogingxe2x80x9d van het Gooi (waar onze polder verantwoordelijk voor zou zijn) een relatief begrip is. Het is niet zo dat de boel uitdroogt, maar er moet wel meer (vuil) Rijnwater ingelaten worden in de omgeving om de boel op peil te houden. Dat Rijnwater is trouwens helemaal niet zo vuil: alles is relatief. Het is wel van een andere samenstelling dan onze kwel, die weggepompt wordt. Die kwel is, afhankelijk van welke waarden je hanteert, overigens net zo vuil als dat Rijnwater of nog vuiler (door arseen en chloride heeft men dxc3xa1t water namelijk weer liever niet in de Vecht). Hoe dan ook: door het ingelaten Rijnwater groeien in de omgeving van onze polder bepaalde planten, die hier in de jaren vijftig voorkwamen, nu niet of nauwelijks meer. Dat moet volgens sommigen anders.

Wij hebben hier tegenin gebracht dat er uiteraard heel verschillend gedacht kan worden over Natuur. Moeten we perse de natuur terug van de jaren vijftig of zeventig? Waarom dan niet meteen die van 1243? (bij wijze van spreken). Is het terug introduceren van soorten die ooit in onze omgeving voorkwamen belangrijker dan de stabiliteit van de woonomgeving van de bewoners?
Zoxe2x80x99n vaart zou het allemaal echter niet lopen volgens het AGV: ook zij zitten er bepaald niet op te wachten dat schade wordt toegebracht, want die moeten ze dan vergoeden. Zij zijn daarom de eersten om te pleiten voor een uiterst zorgvuldige aanpak en een zeer behoedzame aanpassing van de peilen.
Wij hebben duidelijk gemaakt dat er wat de bewoners betreft helemaal niets gebeurt met de peilen vxc3xb3xc3xb3rdat een uitvoerig hydrologisch onderzoek heeft plaatsgehad met inschakeling van prof. Schultz en andere onafhankelijke deskundigen. En dat onderzoek zal moeten worden gepresenteerd aan de bewoners en duidelijk vertrouwen moeten wekken. Tot die tijd hoeft van de bewoners geen positief geluid te worden verwacht.

Niettemin was het nuttig eens met deze andere belanghebbende om de tafel te zitten. Wij zijn van plan op korte termijn hetzelfde te doen met Natuurmonumenten.

5 april 2010. Geplaatst door Lex Bruinhof namens het bestuur.

Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s