Voorontwerpbestemmingsplan Horstermeerpolder

In de vergadering van woensdag 6 november 2013 van de commissie Ruimte en Economie van de Wijdemeerse gemeenteraad  is het Voorontwerpbestemmingsplan Horstermeerpolder behandeld. Het doel van deze behandeling was om het college te adviseren over het al dan niet voor inspraak ter inzage kunnen voorleggen van het voorontwerpbestemmingsplan.

Beschikbare informatie betreffende dit plan toont enige opmerkelijke onderdelen.

Zo is het is opvallend dat het voorontwerpbestemmingsplan aangeeft dat het polderpeil sinds de drooglegging in 1882 vrijwel niet is veranderd, maar dat hiervoor geen verklaring wordt gegeven. Het moge toch duidelijk zijn dat de handhaving van dit peil niet voor niets is gedaan!

Evenzeer opvallend is het dat gronden die in bezit zijn van óf worden aangekocht door Natuurmonumenten nagenoeg zonder nadere onderbouwing de bestemming ‘Natuur’ kunnen krijgen van de gemeente. Hoe is dit te bevatten voor een burger die veel moeite moet doen om goedkeuring te krijgen iets te bouwen dat niet past in het bestemmingsplan en dan nog kans loopt op afwijzing?

Aanvankelijk leek het erop dat het voorontwerpbestemmingsplan direct zou worden goedgekeurd. Gelukkig werd het college van B&W gewezen op de lange en moeizame voorgeschiedenis van de Horstermeerpolder en de door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met de Bewonersvereniging Horstermeerpolder overeengekomen 3 D’s (Duidelijk, Droog, Duurzaam; zie verslag Informatiebijeenkomst Adviescommissie Horstermeer d.d. 28 juni 2007). De uitgangspunten en consequenties van de 3 D’s  met daaraan toegevoegd de vereiste van Draagvlak (de 4e D) beseffende, heeft het college van B&W het besluit genomen om een aparte, besloten vergadering voor het Voorontwerpbestemmingsplan Horstermeerpolder te houden. Voor deze vergadering worden vertegenwoordigers van de betrokken partijen uitgenodigd om het college een allesomvattend beeld te laten vormen over de totale problematiek van de Horstermeerpolder. De Bewonersvereniging Horstmeerpolder, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumentenen, de provincie Noord-Holland en de Wetenschappelijke Begeleidingscommissie zijn als betrokken partijen aangewezen. Zij kunnen binnen afzienbare tijd een uitnodiging van de gemeente verwachten.

Ondertussen gaat de planvorming van het Hoogheemraadschap en de Provincie voort, evenals de aankoop van gronden door Natuurmonumenten alsof het volledige traject van de inspraak en besluitvorming Heeft plaats gevonden en de vernatting van de Horstermeerpolder een geaccepteerd feit is!

Al met al is het er voor de bewoners van de Horstermeerpolder niet duidelijker, droger en duurzamer op geworden, het draagvlak nog buiten beschouwing gelaten.

Door de gang van zaken ontstaat bij het bestuur van de Bewonersvereniging de indruk dat het bestuurlijk overleg niet leidt tot het wezenlijk rekening houden met de belangen van de bewoners van de Horstermeerpolder annex het tegemoet komen aan de vereisten van de 4 D’s.

Zou het weer zover moeten komen dat de tijd aanbreekt voor de wederopstanding van de Republiek Horstermeerpolder?

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Berichten uit de Republiek, Media, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s