Het is rustig in de Horstermeerpolder

Er valt de laatste maanden niet of nauwelijks iets te melden uit de Horstermeerpolder. Zoals bekend is het conserverend peilbesluit op 2 december bekend gemaakt door het bestuur van het Waterschap. Zoals eveneens bekend heeft de Bewonersvereniging daartegen geen beroep ingesteld. De redenen daarvoor zijn toegelicht in een bericht aan de leden dat ook in het Weekblad Wijdemeren is gepubliceerd ( lees ook hier ). Een aantal andere partijen is wel in beroep gegaan; die procedures lopen nog, voor zover ons bekend.

Hoewel het Waterschap niet verplicht is te wachten totdat die zaken zijn uitgeprocedeerd is er nog geen begin gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden voor het peilbesluit. Er zijn intussen natuurlijk ook waterschapsverkiezingen geweest; mogelijk heeft men willen wachten op een nieuw samengesteld bestuur. Dat bestuur is er inmiddels overigens. De heer Korrel, die het dossier Horstermeer onder zich had, is daarin teruggekeerd. Hoewel wij daarvan nog geen formele bevestiging hebben, gaan we ervan uit dat hij bij het Waterschap de eerstverantwoordelijke zal blijven voor de Horstermeerpolder.

Ook bij de provincie zijn er verkiezingen geweest. Uit de pers vernemen wij dat voor de samenstelling van Gedeputeerde Staten een coalitie is gevormd door VVD, PvdA, D’66 en CDA. De website van de provincie lijkt echter nog de oude samenstelling van GS te tonen; wij weten dus nog niet of D’66 gedeputeerde Geldhof terugkeert en, zo ja, of zij de portefeuille Horstermeer zal behouden.

Er is sinds meer dan een jaar geen bestuurlijk overleg meer geweest met de provincie en de overige betrokken partijen. Voor de bewoners geldt op dit gebied: geen nieuws is goed nieuws. Op de laatste vergadering hebben wij duidelijk gemaakt dat wat de Bewonersvereniging betreft het conserverend peilbesluit de laatste stap is geweest. Voor verdere maatregelen ten aanzien van de peilen in de Horstermeer bestaat absoluut geen draagvlak. De vernattingsplannen kunnen in de ijskast blijven.

Bij de huidige stand van zaken zien wij als bestuur vooralsnog geen aanleiding voor het beleggen van een ledenvergadering. Volgens de statuten zijn we al geruime tijd te laat, dat realiseren we ons, maar er valt op dit moment eenvoudigweg weinig anders te bespreken dan de jaarrekening. Daar willen we het best over hebben, maar dan liefst tegelijk met enkele meer inhoudelijke onderwerpen.

Wij hebben daarom besloten de ledenvergadering over de aankomende zomervakantie heen te tillen. Vermoedelijk is er dan meer bekend over het plan van aanpak van het peilbesluit en over ontwikkelingen vanuit de provincie. Behoudens tegenbericht vertrouwen wij de leden hiermee voorlopig akkoord.

Bestuur Bewonersvereniging Horstermeerpolder

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s