Ledenvergadering 3 februari 2016

Na een periode waarin weinig leek te gebeuren dendert de trein op de achtergrond gewoon door. Er zijn voldoende ontwikkelingen die het bestuur met de leden wil delen.

U bent van harte uitgenodigd op woensdag 3 februari 2016. De agenda zal er als volgt uit zien:

19:00:   Inloop
19.30:   Algemeen(bestuursverslag, jaarrekening, benoemingen, etc.)
20.00:  Presentatie ‘Tem de Brakke Kwel’ door Waternet
21.00:   Provinciale natuurdoelen (notitie natuurontwikkeling)
21.45:    Rondvraag
22.00:   Sluiting en borrel

Locatie: NERA-gebouw aan de Radioweg

Tem de Brakke Kwel
Zoals bekend welt er in de Horstermeerpolder onder andere veel brak grondwater op. Dit brakke water zit in de polder relatief hoog, omdat deze binnen de omgeving het diepste punt vormt, waardoor er minder tegendruk bestaat. De waterkwaliteit en het vele brakke
kwelwater dat moet worden afgevoerd zijn traditioneel altijd als argumenten gebruikt waarom de polder zou moeten worden vernat (meer water =  meer tegendruk). Het brakke water wordt nu door het Waterschap afgevoerd naar het Amsterdam Rijnkanaal. In de
toekomst moet daar vermoedelijk voor betaald gaan worden, vanwege het zoutgehalte van dit water.
Binnen Waternet is men gaan studeren op een oplossing voor dit probleem. Dat heeft geleid tot een mogelijke oplossing, waarbij het brakke water wordt opgepompt en ter plaatse via osmose wordt gezuiverd. Dat zuivere water kan vervolgens zelfs gebruikt worden voor de drinkwatervoorziening. De waterkwaliteit in en om de Horstermeerpolder zal hierdoor aanzienlijk verbeteren. Daarmee vallen weer argumenten voor vernatting van de polder weg.

Tijdens de vergadering wordt de presentatie Tem de Brakke Kwel gegeven door Frank Smits van Waternet.

Notitie natuurontwikkeling
Inmiddels is wel duidelijk dat het Plan Kienhuis, op basis waarvan het waterpeil op diverse plaatsen in de polder zou worden verhoogd, van de baan is. Er ligt voor de polder geen opgave meer voor berging van gebiedsvreemd water en vernatting in de meer noordelijke
gebieden lijkt ook niet langer haalbaar. Wel moeten nog altijd natuurdoelen worden vastgesteld. Overigens bestaat er geen enkele verplichting dat er in de Horstermeer natte natuur zou moeten komen.
De provincie heeft voor 27 november j.l. het Bestuurlijk Overleg bijeengeroepen en in die vergadering een notitie Natuurontwikkeling (en waterberging) Horstermeerpolder -Nieuwe inzichten en voorstel vervolgonderzoek gepresenteerd. In de notitie wordt voorgesteld droge natuur te ontwikkelen in het noorden van de polder, maar het zuiden
verder te vernatten. De bestaande proefgebieden met verhoogd peil zouden daartoe moeten worden verbonden en in dit hele gebied zou het peil nog verder moeten worden verhoogd. Ten noorden van dit gebied zou dan een overgangszone met minder verhoogd (maar nog altijd hoger) peil worden ingericht.

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Politiek. Bookmark de permalink .

Een reactie op Ledenvergadering 3 februari 2016

  1. Pingback: Open dag 31 augustus, Proefboring Tem de brakke kwel | Bewonersvereniging Horstermeerpolder

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s