Natuurdoelen Horstermeerpolder

De provincie Noord-Holland is al een tijd bezig natuurdoelen vast te stellen voor de Horstermeerpolder. Dit behoort tot de wettelijke taak van de provincie. Mede vanwege de gevoeligheden in de polder met betrekking tot het waterpeil heeft de provincie een zelfstandig bureau (Ecologisch Advies & Onderzoeksbureau van ’t Veer en de Boer) ingeschakeld om een eerste plan op te stellen. In de voorbereiding daarvan zijn gesprekken gevoerd met diverse bewoners (ook buiten het bestuur van onze vereniging), Natuurmonumenten, (agrarische) ondernemers, de gemeente en het waterschap.

Het concept plan is vandaag besproken in het bestuurlijk overleg over de Horstermeerpolder (bewonersvereniging, ondernemersvereniging, Natuurmonumenten, LTO gemeente, waterschap en provincie). Daar is besloten dat het voorliggende plan nader kan worden uitgewerkt.

Als eerste stap in die uitwerking zal het plan nu gepresenteerd gaan worden bij de diverse achterbannen van de deelnemers aan het bestuurlijk overleg. Ten behoeve van de bewoners zullen wij daartoe in januari aanstaande een ledenvergadering organiseren. Binnen de gemeente, Natuurmonumenten en het waterschap zullen soortgelijke raadplegingen gaan plaatsvinden. Benadrukt moet worden dat het nog slechts gaat om een plan. Afhankelijk van de reactie van de betrokkenen zal de provincie (delen van) het plan opnemen in het Natuurbeheerplan 2018, dat in 2017 zal worden voorbereid. In het kader van die voorbereiding komt het dan ook ter inzage te liggen en is de gebruikelijke inspraakprocedure van toepassing.

Let wel: het plan gaat in beginsel alleen over de natuur en niet over het waterpeil. Over dat laatste zullen aparte beslissingen moeten worden genomen en daarin speelt (net als bij het conserverend peilbesluit) ook het waterschap weer een rol. Wat dat peil betreft is de positie van de bewonersvereniging duidelijk: het conserverend peilbesluit was de laatste maatregel. Verdere peilverhoging is voor de bewoners niet acceptabel.

In dit natuurplan gaat het dus in beginsel alleen over de natuur (en met name over de natuurdoeltypen). Het is duidelijk dat Natuurmonumenten ten zuiden van de Nera nat rietland wil ontwikkelen. In hoeverre dat wel of niet mogelijk zal zijn wordt door dit plan niet bepaald. Simpel gezegd: dat spreekt alleen over rietland. In hoeverre dat droog of nat wordt (en hoe die vernatting dan wordt bereikt) is nu niet aan de orde.

Wel reflecteert het nieuwe plan een aantal ontwikkelingen die in de afgelopen periode al kwamen vast te staan:
• waterberging voor gebiedsvreemd water is niet langer nodig en zal dus niet plaatsvinden;
• de nieuwe natuurgebieden in het noorden van de polder zullen droog blijven;
• alleen ten zuiden van de Nera kan eventueel vernatting plaatsvinden.

Als bestuur van de bewonersvereniging hebben wij er voortdurend op aangedrongen dat vernatting van de polder zoveel mogelijk moet worden beperkt. En dat als vernatting plaatsvindt deze in geen geval door peilverhoging mag worden bereikt. Als er ten zuiden van de Nera toch vernatting komt is die wat ons betreft alleen bespreekbaar als dat wordt gerealiseerd door het afgraven van land, gecombineerd met het vergroten van percelen (waardoor gebruik gemaakt kan worden van de waterbolling). De mogelijkheden daartoe zijn inmiddels in onderzoek; de eerste resultaten daarvan stemmen ons positief.

Het plan zal worden besproken op de ledenvergadering in januari.

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s