Ledenvergadering woensdag 15 februari

NATUURDOELEN VOOR DE HORSTERMEERPOLDER

De ledenvergadering van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder van komende woensdag 15 februari in het Nera gebouw zal in het teken staan van de natuurdoelen die voor de polder zullen worden vastgesteld. Kernvraag is daarbij of ook ruimte zal worden geboden voor natte natuur, en zo ja of die gecreëerd kan en mag worden door middel van plaatselijke peilverhoging.
Het plan Kienhuis is geheel en definitief van tafel: er ligt voor de polder geen opgave meer op het gebied van waterberging. Dat betekent ook dat vernatting in het noorden van de polder niet meer aan de orde is. Dat is belangrijke winst voor de Bewonersvereniging. Op de laatste ledenvergaderingen is duidelijk uitgesproken dat wat de bewoners betreft het nu door het Waterschap vastgestelde conserverend peilbesluit het eindstation is. Met verdere peilverhogingen zullen zij niet instemmen. Met dat mandaat heeft het bestuur van de vereniging de ontwikkeling van het nu voorgestelde natuurplan vanuit het Bestuurlijk Overleg gevolgd.

Iedere provincie is verantwoordelijk voor het behouden van bestaande natuurgebieden binnen haar grondgebied en het realiseren van nieuwe natuur. Noord-Holland heeft op dat laatste punt nog een opgave te vervullen. Door alle commotie over het watermanagement is dit wat op de achtergrond geraakt. Maar nu die storm wat is gaan liggen, wil de provincie een natuurplan voor de polder gaan vaststellen. Zij heeft daarvoor onderzoek laten doen door het onafhankelijke ecologisch advies & onderzoeksbureau Van ’t Veer en de Boer.

Dit bureau heeft een concept plan opgesteld met als hoofdpunten:
• Open polderlandschap in het noorden met hoofdzakelijk agrarisch graslandgebruik;
• Een halfopen en gevarieerd coulisselandschap rond en ten noorden van het Nera-gebouw;
• Nieuwe oeverlanden ten zuiden van de Nera;  een zone van rietlanden met kleine stukken laagveenbos.

Die rietlanden komen volgens het plan qua ligging en inrichting overeen met de voormalige natuurrijke oeverlanden van de Horstermeerpolder. De grote vragen zijn nu: hoe nat worden deze rietlanden en hoe wordt dat bereikt. De provincie neemt op dat punt nog geen standpunt in. Natuurmonumenten wel. Zij willen op bepaalde plekken zo nat mogelijk rietland en zijn er voorstander van dat daar het peil voor wordt verhoogd.

Het bestuur wil graag met de leden verder praten over het voorliggende ontwerpplan en hun visie op vernatting in het zuiden. Ter voorbereiding daarop zal de heer Van ’t Veer op de vergadering vanaf ca. 20.30 uur het gehele plan presenteren. Daarna kan hierover worden gediscussieerd.

Voorafgaand aan de presentatie zullen enkele huishoudelijke verenigingszaken aan de orde komen.

De vergadering is in het Nera gebouw; aanvang 19.45 uur; zaal open 19.30 uur.

Bestuur Bewonersvereniging

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s