NERA

Beste leden,

Het bestuur van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder is vorige week bijeen geweest. Wij hebben onder andere gesproken over de plannen om 350 asielzoekers gedurende een periode van tien jaar te huisvesten in het Nera gebouw in onze polder. Naar aanleiding daarvan willen wij u alvast het volgende berichten.

Allereerst is ons door het bekend worden van deze plannen duidelijk geworden waarom onze in de Nera geplande ledenbijeenkomst op 8 maart niet door kon gaan. Tot dusver wisten wij alleen dat de Nera “die avond en ook de eerste weken daarna” niet beschikbaar zou zijn. Inmiddels blijkt dat de gemeente bevreesd was dat de asielplannen reeds vóór die datum zouden uitlekken. Een ledenbijeenkomst over de natuurontwikkeling rond de Nera zou daardoor nog wel over de Nera, maar niet meer over natuurontwikkeling zijn gegaan, zo vreesde men.

Uiteindelijk bleek er echter niets uitgelekt te zijn, waarop de gemeente onze voorzitter op de avond van 8 maart heeft ingelicht. De volgende dag en de dag daarna zijn de bewonersbrieven door de gemeente verspreid. Niet heel zorgvuldig, overigens. Veel bewoners die niet aan de Middenweg wonen hebben geen brief gezien. Naar wij begrijpen gaat de gemeente dit nog corrigeren.

Ook deze bewoners zullen echter inmiddels weten waar het over gaat: het COA gaat op uitnodiging van de gemeente Wijdemeren onderzoeken of op de Nera locatie gedurende tien jaar maximaal 350 asielzoekers kunnen worden gehuisvest. Naar wij begrijpen zal dit niet in de Nera zijn, maar in op te richten noodwoningen op het terrein. Het Nera gebouw zou dan worden gebruikt voor leslokalen en andere basisvoorzieningen. Aanstaande donderdagavond 23 maart is er een informatiebijeenkomst van de gemeente, waarvoor de bewoners van de Horstermeer zich kunnen aanmelden (via nera@wijdemeren.nl). Overigens begrijpen wij inmiddels dat dit vermoedelijk vier bijeenkomsten zullen worden, waarvan er twee op een andere avond zullen worden gepland.

Uiteraard roepen wij alle bewoners op om naar die bijeenkomst(en) te gaan en zich zo volledig mogelijk te laten informeren. Wij zullen dat ook doen. Op basis van de informatie die tot dusver bekend is hebben wij echter uiteraard al wel over de zaak gesproken. De uitkomst daarvan wijkt niet wezenlijk af van de grootste gemene deler die wij uit de bewoners-app en ons luisterend oor in de polder opvangen.

Opvang van asielzoekers is nodig en ook onze gemeente moet daaraan zijn bijdrage leveren. Maar bij het uitvoeren daarvan in deze concentratie, op deze afgelegen plek, in een Natura 2000-gebied waar normaal gesproken niets kan of mag, zetten ook wij grote vraagtekens. 350 asielzoekers in een Horstermeer met 800 inwoners, terwijl de taakstelling voor heel Wijdemeren (24.000 inwoners) ongeveer 90 bedraagt, lijkt ons niet passend. Onze gemeente heeft een grote oppervlakte waarbinnen veel meer spreiding te realiseren is. Plannen met het Nera gebouw zijn in het verleden steeds afgeschoten vanwege o.a. de verkeersdruk en de druk op het Natura 2000 gebied. En dit zou nu ineens wel kunnen? Hoe gaan de personen die hier gehuisvest zouden gaan worden zich vermaken, met de dichtstbijzijnde voorzieningen kilometers verder in Nederhorst dorp en Kortenhoef?

Deze en dergelijke gedachten en vragen zijn ook bij ons opgekomen en wij verwachten dat deze op de informatiebijeenkomst aandacht zullen krijgen. Daarnaast werd onze vergadering echter beheerst door een andere vraag. Welke rol dient de Bewonersvereniging te spelen in de komende maanden waarin de besluitvorming zal plaatsvinden? De gemeente wil een klankbordgroep formeren, met daarin tevens vertegenwoordigers van de Horstermeer. Zijn wij dat? Moeten we hier een commissie voor formeren? Hoe moet die worden samengesteld?
Onze vereniging is in 1997 opgericht om de belangen van de bewoners te behartigen in het kader van de (destijds zeer vergaande) plannen tot het onder water zetten van (delen van) de polder. In de ruim 25 jaar van haar bestaan is dat steeds de focus geweest van het bestuur en van de leden. En met succes: van de vergaande plannen van toen is weinig meer over, het conserverend peilbesluit staat als een huis en vernatting (zonder peilverhoging!) staat ironisch genoeg alleen nog gepland in het Nera gebied. Daar hadden we het op 8 maart met u over willen hebben.

Belangrijk punt bij dit alles is dat de neuzen van bestuur en leden daarbij steeds ongeveer in dezelfde richting hebben gestaan. Dat was ook logisch, want het ging om het behoud van droge voeten in stabiele huizen! Bij de nu voorliggende kwestie lijkt dit minder duidelijk te liggen. Naast bovengenoemde “grootste gemene deler” zijn er ook andere opvattingen. Is onze vereniging wel het meest geschikte instrument om met één mond te spreken? Kan dat over dit veel meer politiek beladen onderwerp wel?

Wij zijn daar nog niet geheel uit – en dat hoeft ook nog niet. Feit is wel dat de huidige bestuursleden aanzienlijk meer verstand hebben van het vernattingsdossier dan van asielzoekersopvang. Wij willen op dit moment eerst de informatiebijeenkomst(en) afwachten. Daarna weet iedereen meer, zowel bestuur als leden. Op die basis kunnen we dan beslissingen nemen.

Hartelijke groet,

Bestuur Bewonersvereniging Horstermeerpolder

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, Nieuws, Politiek. Bookmark de permalink .

Een reactie op NERA

  1. Stopnera.nl zegt:

    Dank voor deze genuanceerde reactie. Vele inwoners van de Gemeente Wijdemeren delen de bovenstaande vragen/gevoelens/opmerkingen ten opzichte van het initiele plan. Dit blijkt ook uit de ruim 800 mensen die de petitie van stopnera.nl in 36 uur ondertekend hebben.

    Mocht het onderwerp te politiek beladen zijn voor de bewonersvereniging, dan is er voor belanghebbenden ook de mogelijkheid om je stem uit te spreken via https://petities.nl/petitions/maak-van-nera-geen-grootschalig-azc-in-nederhorst-den-berg?locale=nl .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s