Auteursarchief: horstermeerpolder

Zienswijze bestemmingsplan

De bewonersvereniging heeft een zienswijze ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Horstermeerpolder (VOBP HMP). Hierin vragen wij aandacht voor een aantal zaken die niet juist zijn verwoord. Het VOBP geeft bijvoorbeeld geen duidelijkheid over een blijvende afwijzing van het “plan Kienhuis” en laat … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Informatieavond inzage Ontwerp Peilbesluit

Op woensdag 2 april wordt een informatieavond gehouden over het ontwerp peilbesluit van de Horstermeerpolder. De avond start om 19:30 en eindigt om ca. 22:00. Locatie: De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, Ankeveen Het ontwerp peilbesluit ligt vanaf maandag 24 maart … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 26 februari

26 februari is een bijzondere ledenvergadering van de bewonersvereniging geweest. In het eerste deel van de vergadering is uitleg gegeven over de stand van zaken inzake het Voorontwerp Bestemmingsplan Horstermeerpolder (VOBP HMP) en het Peilbesluit Horstermeerpolder (door op de link te klikken worden de presentaties … Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Nieuws | Een reactie plaatsen

Oordeel WBC ontwerp peilbesluit

De wetenschappelijke begeleidingscommissie (WBC) heeft op 15 januari een laatste overleg gehad over het Ontwerp Peilbesluit. Doel van deze bijeenkomst was een finaal oordeel te geven over de stukken van het Ontwerp Peilbesluit en een aantal openstaande punten af te … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 26 februari a.s.

Zoals twee weken geleden al aangekondigd in het Weekblad Wijdemeren vindt op 26 februari een bijzondere ledenvergadering plaats van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder. De vergadering zal worden gehouden in De Nieuwe Harmonie, Middenweg 157 (richting RWZI). Aanvang 19.45 uur (zaal open 19.30 uur). … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Voorontwerp bestemmingsplan HMP

Op de site van de gemeente is het Voorontwerp bestemmingplan Horstermeerpolder (VOBP HMP) te vinden. Hierover hebben wij per brief een aankondiging ontvangen.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Inspraakreactie plan Groenewoud

Van de gemeente Wijdemeren hebben wij reactie gehad op onze zienswijze aangaande het plan Groenewoud. Hieronder volgt een korte planbeschrijving en een samenvatting van onze zienswijze: Het plan Groenewoud behelst het plan de voormalige stortplaats Groenewoud in Kortenhoef te saneren. Zie … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Feiten en meningen…

In haar column liet Marianne Zwagerman zich kritisch uit over Natuurmonumenten. Dat kon niet onbeantwoord blijven. Vorige week verscheen dan ook een reactie van dhr. R. Oppenhuizen. Hierin hoopte hij dat de “lezers onderscheid zullen blijven maken tussen een mening … Lees verder

Geplaatst in Media | Een reactie plaatsen

Geannuleerd, bijeenkomst 10 december

De eerder aangekondigde bijeenkomst op 10 december is uitgesteld. Meer informatie volgt..

Geplaatst in Politiek | Een reactie plaatsen

Waterschap AGV loopt te hard van stapel

Op dinsdag 10 december zal het Waterschap AGV in De Drie Dorpen aan de Canneburgerweg in Ankeveen een voorlichtingsavond houden over het concept voor het nieuwe conserverende peilbesluit. Kort daarna zal het concept besluit “worden vrijgegeven voor de inspraak”, zoals … Lees verder

Geplaatst in Politiek | Een reactie plaatsen