Categorie archief: Nieuws

Bewonersavond 13 juli over bodemonderzoek in de Horstermeerpolder

Op woensdagavond 13 juli is een bewonersavond over het bodemonderzoek in de Horstermeerpolder en omgeving. Dat onderzoek gaat plaatsvinden in september 2022. Op de bewonersavond zal worden uitgelegd waarom en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. De uitnodiging zelf is hier … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Open dag 31 augustus, Proefboring Tem de brakke kwel

De waterkwaliteit en het vele brakke kwelwater dat moet worden afgevoerd zijn traditioneel altijd als argumenten gebruikt waarom de polder zou moeten worden vernat. In het verleden is het plan ‘Tem de Brakke Kwel’ gepresenteerd als mogelijke oplossing, waarbij het … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering woensdag 15 februari

NATUURDOELEN VOOR DE HORSTERMEERPOLDER De ledenvergadering van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder van komende woensdag 15 februari in het Nera gebouw zal in het teken staan van de natuurdoelen die voor de polder zullen worden vastgesteld. Kernvraag is daarbij of ook ruimte … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 15 februari 2017

Op woensdag 15 februari aanstaande zal een ledenvergadering worden gehouden van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder. Deze vergadering zal in het teken staan van de plannen die Natuurmonumenten en de Provincie hebben voor natuurontwikkeling in de polder. De vergadering zal worden gehouden … Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Nieuws | Een reactie plaatsen

Natuurdoelen Horstermeerpolder

De provincie Noord-Holland is al een tijd bezig natuurdoelen vast te stellen voor de Horstermeerpolder. Dit behoort tot de wettelijke taak van de provincie. Mede vanwege de gevoeligheden in de polder met betrekking tot het waterpeil heeft de provincie een … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Peilbesluit vernietigd door de Rechtbank Amsterdam

Het conserverend peibesluit (dat onder andere peilverhoging in de proefvakken in het Nera gebied zou moeten legaliseren) is vorige week in een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, vernietigd. Volgens de rechter was het effect op schade aan de … Lees verder

Geplaatst in Media, Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 3 februari 2016

Na een periode waarin weinig leek te gebeuren dendert de trein op de achtergrond gewoon door. Er zijn voldoende ontwikkelingen die het bestuur met de leden wil delen. U bent van harte uitgenodigd op woensdag 3 februari 2016. De agenda zal er als volgt … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | 1 reactie

Zienswijze Peilbesluit (OPB HMP-MUP)

Op de bijzondere ledenvergadering van 26 februari jongstleden hebben wij u geïnformeerd over het ontwerp peilbelsuit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder. In eerdere berichten op deze site vindt u daar eveneens informatie over. Tot en met 5 mei lag deze ter inzage. … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | 1 reactie

Informatieavond inzage Ontwerp Peilbesluit

Op woensdag 2 april wordt een informatieavond gehouden over het ontwerp peilbesluit van de Horstermeerpolder. De avond start om 19:30 en eindigt om ca. 22:00. Locatie: De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, Ankeveen Het ontwerp peilbesluit ligt vanaf maandag 24 maart … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 26 februari

26 februari is een bijzondere ledenvergadering van de bewonersvereniging geweest. In het eerste deel van de vergadering is uitleg gegeven over de stand van zaken inzake het Voorontwerp Bestemmingsplan Horstermeerpolder (VOBP HMP) en het Peilbesluit Horstermeerpolder (door op de link te klikken worden de presentaties … Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Nieuws | Een reactie plaatsen