Categorie archief: Politiek

NERA

Beste leden, Het bestuur van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder is vorige week bijeen geweest. Wij hebben onder andere gesproken over de plannen om 350 asielzoekers gedurende een periode van tien jaar te huisvesten in het Nera gebouw in onze polder. Naar … Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Nieuws, Politiek | 1 reactie

Natuurdoelen Horstermeerpolder

De provincie Noord-Holland is al een tijd bezig natuurdoelen vast te stellen voor de Horstermeerpolder. Dit behoort tot de wettelijke taak van de provincie. Mede vanwege de gevoeligheden in de polder met betrekking tot het waterpeil heeft de provincie een … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Peilbesluit vernietigd door de Rechtbank Amsterdam

Het conserverend peibesluit (dat onder andere peilverhoging in de proefvakken in het Nera gebied zou moeten legaliseren) is vorige week in een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, vernietigd. Volgens de rechter was het effect op schade aan de … Lees verder

Geplaatst in Media, Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 3 februari 2016

Na een periode waarin weinig leek te gebeuren dendert de trein op de achtergrond gewoon door. Er zijn voldoende ontwikkelingen die het bestuur met de leden wil delen. U bent van harte uitgenodigd op woensdag 3 februari 2016. De agenda zal er als volgt … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | 1 reactie

Vaststelling peilbesluit

Het peilbesluit is op dinsdag 2 december (2014) officieel bekend gemaakt in het Waterschapsblad. Met die bekendmaking is de beroepstermijn van zes weken ingegaan. In die periode kon door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het peilbesluit. Deze periode is inmiddels verstreken … Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Politiek | Een reactie plaatsen

Zienswijze Peilbesluit (OPB HMP-MUP)

Op de bijzondere ledenvergadering van 26 februari jongstleden hebben wij u geïnformeerd over het ontwerp peilbelsuit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder. In eerdere berichten op deze site vindt u daar eveneens informatie over. Tot en met 5 mei lag deze ter inzage. … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | 1 reactie

Informatieavond inzage Ontwerp Peilbesluit

Op woensdag 2 april wordt een informatieavond gehouden over het ontwerp peilbesluit van de Horstermeerpolder. De avond start om 19:30 en eindigt om ca. 22:00. Locatie: De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, Ankeveen Het ontwerp peilbesluit ligt vanaf maandag 24 maart … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Oordeel WBC ontwerp peilbesluit

De wetenschappelijke begeleidingscommissie (WBC) heeft op 15 januari een laatste overleg gehad over het Ontwerp Peilbesluit. Doel van deze bijeenkomst was een finaal oordeel te geven over de stukken van het Ontwerp Peilbesluit en een aantal openstaande punten af te … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 26 februari a.s.

Zoals twee weken geleden al aangekondigd in het Weekblad Wijdemeren vindt op 26 februari een bijzondere ledenvergadering plaats van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder. De vergadering zal worden gehouden in De Nieuwe Harmonie, Middenweg 157 (richting RWZI). Aanvang 19.45 uur (zaal open 19.30 uur). … Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Voorontwerp bestemmingsplan HMP

Op de site van de gemeente is het Voorontwerp bestemmingplan Horstermeerpolder (VOBP HMP) te vinden. Hierover hebben wij per brief een aankondiging ontvangen.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen