Categorie archief: Uncategorized

Het is rustig in de Horstermeerpolder

Er valt de laatste maanden niet of nauwelijks iets te melden uit de Horstermeerpolder. Zoals bekend is het conserverend peilbesluit op 2 december bekend gemaakt door het bestuur van het Waterschap. Zoals eveneens bekend heeft de Bewonersvereniging daartegen geen beroep … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vaststelling peilbesluit 27 november

Het peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder zal op 27 november worden vastegesteld door het Algemeen Bestuur van het AGV. Op de site van het waterschap zijn de stukken voor vaststellling en de beantwoording op de inspraak te vinden. Hieronder de linkjes … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Natuurbeschermingsvergunning voor het peilbesluit HMP en MUP

De provincie Noord-Holland is voornemens vergunning te verlenen aan het hoogheemraadschap voor het vaststellen van het consoliderend peilbesluit. Het gaat hier om een natuurbeschermingsvergunning (Natuurbeschermingswet 1998) die nodig is om het peilbesluit te nemen. De aanvraag, vergunning en bijbehorende stukken zijn in te … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zienswijze bestemmingsplan

De bewonersvereniging heeft een zienswijze ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Horstermeerpolder (VOBP HMP). Hierin vragen wij aandacht voor een aantal zaken die niet juist zijn verwoord. Het VOBP geeft bijvoorbeeld geen duidelijkheid over een blijvende afwijzing van het “plan Kienhuis” en laat … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Verslag informatiebijeenkomst peilbesluit

Op 26 april 2012 hield Waternet een informatiebijeenkomst in het Spielgelhuys over de voorbereiding van het peilbesluit voor de Horstermeerpolder en de Meeruiterdijkse polder. Op deze avond is door Waternet een presentatie gegeven over hoe het peilbesluit tot stand komt … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zienswijze Natuurbeheerplan 2013

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2013 is beschikbaar. Hierin beschrijft de provincie welke ambities er zijn met betrekking tot natuur in Noord-Holland. Dit kunnen doelstellingen zijn als behoud van natuurwaarden in een bepaald gebied, of juist maatregelen nemen om (andere) natuur te … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Informatieavond Peilbesluit Horstermeerpolder

Zoals u misschien al uit de pers hebt vernomen, zal het Waterschap op donderdag 26 april aanstaande een informatiebijeenkomst houden in Het Spieghelhuys in het centrum van Nederhorst den Berg. Hierbij roepen wij alle leden op daarbij aanwezig te zijn. … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Concreet bemiddelingsvoorstel Horstermeer

Wijdemeren – Burgemeester Smit van Wijdemeren heeft op vrijdagochtend 28 mei een bemiddelingsvoorstel over de problematiek in de Horstermeer neergelegd bij bewoners, provincie Noord-Holland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. Het voorstel bestaat uit o.a de volgende punten; – … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Reacties op het verzet tegen de de plannenmakerij

We krijgen veel steunbetuigingen van zowel lotgenoten als gexc3xafnteresseerden. Veel reacties komen er naar aanleiding van persberichten of nieuwsuitzendingen. Hier publiceren we een aantal van de bij ons binnengekomen reacties. Om privacyredenen geven we alleen de initialen en woonplaats van … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Reactie Evers op brief

Op 15 december is bij ons de reactie van dhr Evers binnengekomen op onze brief (25-11-09). Lees hier de reactie van dhr Evers Hieruit lijkt men te kunnen lezen dat het leuk is dat we reageren, maar dat er niet … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen