Over de vereniging

De Bewonersvereniging Horstermeerpolder heeft als doelstelling de belangen te behartigen van alle bewoners van de Horstermeerpolder in de meest ruime zin van het woord.

Oprichting
De directe aanleiding tot de oprichting van de vereniging waren de plannen van de Provincie Noord-Holland om in een aanzienlijk deel van de Horstermeerpolder het waterpeil te verhogen, waardoor een zogenaamd plas-dras gebied zou onstaan. Men verwachtte daarvan een positieve invloed op de waterhuishouding in de omliggende gebieden. Bovendien zou de natuur zich in het gebied vrijelijk kunnen ontwikkelen in een vorm die vooral de vereniging Natuurmonumenten zeer welgevallig was.

Gelukkig zijn deze extreme plannen inmiddels verleden tijd en ligt er zelfs geen opdracht meer voor de polder om gebiedsvreemd water te bergen bij extreme regenval. Maar toch blijft het van belang dat wij de ontwikkelingen rond de polder met een scherp oog blijven volgen. De Horstermeerpolder staat onder deskundigen als prof. Bart Schultz vanouds bekend als een zeer onberekenbaar gebied ten aanzien van de waterhuishouding. Wie daarin gaat rommelen zonder daarbij de door ervaring opgebouwde kennis van de bewoners en gebruikers te betrekken is in het verleden al vaker van een koude kermis thuisgekomen.

Vingers in de pap
Daarom staat de vereniging via het bestuur voortdurend in contact en overleg met provincie, waterschap, gemeente, LTO en Natuurmonumenten. Het bestuur vertegenwoordigt daarbij de leden, bij wie zij de vinger aan de pols houdt. Dat gebeurt in ieder geval formeel, op de jaarlijkse ledenvergaderingen. Maar daarnaast in belangrijke mate ook informeel in persoonlijke contacten. Onze polder is klein en het bestuur relatief groot.

Voorbeelden van ontwikkelingen waarin de vereniging een actieve inbreng heeft (gehad) zijn onder andere:
• De ontwikkelingen rond de vernatting van de polder
• Het recent vastgestelde peilbesluit
• Het recent vastgestelde bestemmingsplan
• De voorgestelde natuurontwikkeling in de polder

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Leon Smits, voorzitter Machineweg 15
Lex Bruinhof, secretaris Sniplaan 10
Michiel Lam, penningmeester Dwarsweg 20
Edward Voshaart Middenweg 30
Jan Siteur Middenweg 43
Menno Kostelijk (Hilversum)
Hans Hof Dwarsweg 18
Roderick Baro Middenweg 34

Het bestuur is per e-mail te bereiken via info@horstermeerpolder.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s