In de media

Wachten op peilbesluit
In de Gooi-en Eemlander verscheen op 21 januri een artikel over de conflicterende belangen in de Horstermeerpolder. Een polderbewoner legt in een ingezonden brief (28 januari) de vinger op een zere plek in de discussie. Aan peilverhoging kleven risico’s die moeilijk zijn in te schatten. Tegenover deze risico’s en kosten staan voor de bewoners maar weining voordelen.

Feiten en Meningen
In haar column liet Marianne Zwagerman zich kritisch uit over Natuurmonumenten. Dat kon niet onbeantwoord blijven. Vorige week verscheen dan ook een reactie van dhr. R. Oppenhuizen. Hierin hoopte hij dat de “lezers onderscheid zullen blijven maken tussen een mening en feiten”.

Het is echter jammer dat hij zelf de feiten niet kent en daarop gewezen moet worden door een ingezonden brief van dhr. L. Kostelijk.

Wij laten het aan de lezer te kiezen tussen “een mening en feiten”.

Wie is belangrijker: Mens of natuur?
In de Gooi- en Eemlander van 16 oktober verscheen een artikel over de Horstermeerpolder. Hierin zijn drie personen aan het woord gelaten.

Boswachter Kwant (Natuurmonumenten) stelt een interessante vraag: “Wat is belangrijker, de mens of de natuur?”. Het antwoord wordt door hemzelf, dijkgraaf de Bondt (AGV) en gedeputeerde Geldhof (provincie Noord-Holland) niet gegeven.

Hoewel… uit hun reacties valt te lezen dat de inwoners van de polder het in ieder geval niet zijn. Dit is opvallend, omdat de polder in de eerste plaats wel voor hen is drooggelegd. Lees hier het artikel.

Een week later verscheen een artikel met de harde(re) werkelijkheid. Lucia Hogenberg en Arie de Mik vertellen over geleden schade. Onder de bewoners heerst angst voor verdere schade aan hun eigendommen.

Op de site van de VONI staat een artikel met een klacht richting de waterbeherende partijen in het land. Dit artikel verscheen afgelopen week in het Weekblad Wijdemeren.

Wateroverlast in de Horstermeerpolder
Het was weer raak: zondag 13, maandag 14 en dinsdag 15 oktober stonden de akkers in de Horstermeer weer onder water en stonden vele kelders blank. Weliswaar was het niet zo erg als in juli 1987, maar het water stond ons figuurlijk weer aan de lippen. De oorzaak waren de zware regenbuien die in het weekend van 12 en 13 oktober boven het westen van Nederland bleven hangen. Moeten we er, in het kader van de klimaatverandering, rekening mee houden dat deze grote neerslag hoeveelheden vaker gaan voorkomen en is de polder nog steeds in beeld als zoeklocatie voor waterberging? De bewoners weten de antwoorden wel. Die buien gaan er vaker komen en de Horstermeer is geen geschikte opvangbak. Op de zondag was de polder in rep en roer; de brandweer was de hele namiddag en avond in touw om kelders leeg te pompen. Veel bewoners gingen bij het gemaal kijken om te zien wat het waterschap deed om de polder droog te houden. Het was wel duidelijk dat de vaste pompen van het gemaal de combinatie van (normale) kwel en (abnormaal) veel regen niet aankonden. Er werd zondag veelvuldig contact gezocht met het waterschap, maar de antwoorden waren niet bevredigend. Meer dan uitspraken in de trant van “we zijn er mee bezig” en “het heeft de aandacht” werd niet vernomen. Wel werd zondagmiddag een trekker met pomp geplaatst, maar die pomp was niet sterk genoeg. Pas maandagmiddag was er een extra pomp met grote capaciteit ( 6000 m3 per uur) operationeel. Daarna ging het polderpeil langzaam in de goede richting. Woensdag 15 oktober was het peil weer redelijk op niveau. Wie is er in dit soort zaken verantwoordelijk, dan wel gemachtigd om beslissingen te nemen? De gebeurtenissen lieten in ieder geval bij de bewoners de sterke indruk achter dat dit niet duidelijk is. Het gevoelen bestond dat het waterschap onvoldoende was voorbereid op een situatie als deze. Heeft het waterschap geen calamiteitenplan? Nadat het actiecomité zich direct na het weekend in de Gooi –en Eemlander had laten horen, kwamen woensdag 16 oktober de boswachter van Natuurmonumenten, dijkgraaf De Bondt van het Waterschap en gedeputeerde Geldhof van de provincie in die krant aan het woord. Hun uitspraken hebben de gevoelens onder onze achterban er helaas niet beter op gemaakt. De boswachter wimpelde rapportage over schades aan de woningen af met: “zolang het voor ons niet zeker is, willen we ook geen schade aanbrengen aan de natuur”. De dijkgraaf deed alsof hij alles onder controle had: “De afgelopen dagen hebben bewezen dat het waterschap zelfs extreme situaties in het waterpeil aankan”. Daar denken veel bewoners dus anders over. De gedeputeerde maakte het helemaal bont. Zij vindt de koppeling tussen natuur en water in de Horstermeer “heel interessant” en verbindt daaraan: “De polder moet water kunnen opvangen en vasthouden, zodat andere plekken droog blijven.” Welnu: dat opvangen ging de genoemde drie dagen uitstekend en met het vasthouden had het waterschap ook geen probleem. Maar de polderbewoners houden het zélf ook graag droog. Gedeputeerde Geldhof ziet echter geen reden om het beleid aan te passen. “Overal in Nederland wonen we onder zeeniveau, dit hoort bij Nederland.” zo stelt ze. En over de problemen is zij “in overleg met omwonenden.”

Dat laatste is juist, al hebben veel bewoners de afgelopen dagen ons bestuur benaderd met de vraag waarom wij nog deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg, als de overige partners uitspraken doen zoals in het artikel in de Gooi & Eemlander geciteerd. Het is in ieder geval een publicitaire blunder geweest dat die overige partners (de provincie als procesbewaker voorop) niet hebben gezorgd dat in het artikel tevens plaats werd ingeruimd voor het geluid van de bewonersvereniging. Dat had het nu geschetste beeld nog enigszins kunnen nuanceren. Wij hebben geprobeerd te redden wat er te redden viel door te zorgen dat in de Gooi en Eemlander van zaterdag 19 oktober de bewoners alsnog aan het woord kwamen. Zodat o.a. duidelijk kon worden gemaakt dat zij zich terecht zorgen maken over schade als gevolg van de sterke peilwisselingen en daardoor wegspoelende (funderings-)zandlagen. Tijdens de wateroverlast waren er bovendien weer aanwijzingen, onder andere geconstateerd door prof. Schultz, dat het gebied dat in beheer is bij Natuurmonumenten (waaronder het ‘plas dras’ proefgebied bij de Nera) eraan bijdraagt dat de overige delen van de polder extra water te verwerken krijgen. Voor de bewoners is dit een veeg teken voor het zwartste scenario als het “plan Kienhuis” in de toekomst weer uit de kast zou komen. Uiteraard blijven wij erop gericht dat te voorkomen.

Bestuur Bewonersvereniging Horstermeerpolder.

Lees hier het artikel in de Gooi- en Eemlander waarin Jan Zwagerman en professor Bart Schultz aan het woord zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s