Ledenvergadering

Woensdag 26 februari 2014
Bijzondere ledenvergadering Bewonersvereniging Horstermeer

PEILBESLUIT EN BESTEMMINGSPLAN HORSTERMEERPOLDER

Er breken belangrijke tijden aan voor de Horstermeerpolder. Binnenkort gaat het conserverend peilbesluit van Waterschap AGV “de inspraak in”. Van gemeentezijde ligt er een voorontwerp voor een bestemmingsplan voor de polder. En dan zijn er binnenkort ook nog gemeenteraadsverkiezingen.

Hoogste tijd om met de leden van de bewonersvereniging bij te praten over de ontwikkelingen. Het bestuur van de vereniging roept daarvoor een bijzonder ledenvergadering bijeen in de laatste week van februari. De datum staat op dit moment nog niet exact vast, maar vermoedelijk wordt dit woensdag 26 februari.

Het eerste deel van de avond zal bestaan uit een toelichting op de stand van zaken rond het conserverend peilbesluit en het voorontwerp bestemmingsplan. Beide belangrijke documenten gaan binnenkort “de inspraak in”, hetgeen betekent dat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Het bestuur zal een toelichting geven op beide onderwerpen, waarna er gelegenheid is voor discussie tussen de leden.

Na een korte pauze zal het tweede deel van de avond (vanaf ca. 21.15 uur) in het teken staan van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Vertegenwoordigers van de deelnemende partijen in Wijdemeren krijgen de gelegenheid hun visie te geven op het peilbesluit, op het voorontwerp bestemmingsplan en op de plannen voor natuurontwikkeling in de polder. Aanwezig zullen zijn Martin Vuyk (VVD), Patricia Mossinkoff (D’66), Felix Flameling (Groen Links), Theo Reijn (CDA) en Jaap van Waveren (Dorpsbelangen).

Peilbesluit

Het conserverend peilbesluit is nu bijna zo ver dat het door het waterschap ter inzage zal worden gelegd. Dat leek even veel te snel te gaan. Als het aan het waterschap had gelegen was de inspraak al in december gestart. Daar hebben wij als bewonersvereniging echter een stokje voor gestoken. De Wetenschappelijke Begeleidingscommissie had namelijk nog niet zijn eindoordeel gegeven over het concept. En met name de leden van de commissie van wie de expertise voor de belangen van de bewoners het belangrijkst is, hadden aangegeven pas te willen oordelen als zij het hele plan konden overzien. Dat leek even door het dagelijks bestuur van het waterschap gefrustreerd te worden. Door druk van de bewoners (met steun van wethouder Van Waveren) zijn zij echter op tijd tot het inzicht gekomen dat de WBC nog aan het woord moest komen. Dat is inmiddels gebeurd. Het (grotendeels positieve) oordeel van de WBC wordt nu half februari besproken in het bestuurlijk overleg, waarin bewoners- en ondernemersvereniging participeren. Op de ledenvergadering kunnen wij u vervolgens de meest actuele stand van zaken meedelen en u voorbereiden voor de inspraak. Vervolgens komt er vermoedelijk nog een informatieavond van het waterschap zelf.

Bestemmingsplan

Ook het bestemmingsplan is uiteraard van groot belang voor de toekomst van de polder. Onlangs is door de Gemeenteraad van Wijdemeren het voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Zo’n voorontwerp is nog slechts een aanzet voor het uiteindelijke plan. Gemeenten zijn niet verplicht om een voorontwerp te maken maar doen dat vaak wel om alvast te peilen hoe belanghebbenden daarop reageren. Het voorontwerp is nog niet formeel ter inzage gelegd en dat hoeft officieel ook niet. Wij zijn bezig te onderzoeken wat de plannen van de gemeente zijn op dat gebied. Maar hoe dan ook: na dit vóórontwerp komt er eerst nog een (écht) ontwerp bestemmingsplan en dáár zullen in ieder geval zienswijzen over kunnen worden ingediend.

Maar het voorontwerp laat natuurlijk al wél duidelijk zien welke kant de gemeente op wil met de Horstermeer. Voor onze vereniging is in dat verband de bestemming van de grond van groot belang. Grondbestemming en het peil in de polder zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Voor het waterpeil geldt immers: “Peil volgt Functie”. Voor agrarisch gebied is vereist dat het peil niet te hoog is; anders zouden landbouwmachines en vee wegzakken. Een groot deel van de polder is nu nog bestemd als agrarisch. Voor de bewoners is van primair belang dat dit ook zo blijft! Het nieuwe bestemmingsplan moet het niet makkelijker maken om daar natuur van te maken. Als dat zou gebeuren zou een peilverhoging in de toekomst namelijk gemakkelijker te realiseren zijn.

Op de vergadering zullen wij u laten zien hoe het voorlopige bestemmingsplan eruit ziet. Vervolgens zullen wij de uitgenodigde vertegenwoordigers van de gemeentelijke partijen vragen naar hun visie, ook met betrekking tot de natuurontwikkeling in de polder.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s