Waterschap voornemens klacht naast zich neer te leggen

Bewoners Horstermeer teleurgesteld in bestuur AGV

De bewoners van de Horstermeerpolder zijn teleurgesteld in het dagelijks bestuur van het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Op 15 juli van het afgelopen jaar diende het bestuur van de Bewonersvereniging een formele klacht in bij het Waterschap over de wijze waarop het grondwaterpeil de afgelopen jaren was beheerd. De klacht kwam nadat ca. 70 bewoners en bedrijven, daartoe opgeroepen door het Actiecomité (de Republiek) Horstermeerpolder, melding hadden gemaakt van schade die de afgelopen jaren aan hun huizen en beschoeiingen was ontstaan.
Het Actiecomité had daarop door het bureau B&E Bouwmanagement een uitgebreide schouw laten verrichten. Het resultaat was een rapport, voorzien van een CD-Rom met ruim 1200 foto’s, waarin 57 schadegevallen in beeld zijn gebracht. Naar het voorlopig oordeel van B&E was deze schade te wijten aan een instabiele ondergrond en wisselende draagkracht daarvan. B&E beval aan dat het peilbeheer weer terug gebracht zou worden naar de oorspronkelijke situatie in de polder.

Klacht
In de naar aanleiding van het rapport door de Bewonersvereniging ingediende klacht is het
Waterschap met het rapport van B&E geconfronteerd. Daarbij is het bestuur opgeroepen zo spoedig mogelijk zelf de schadegevallen te komen bekijken en beoordelen, eventueel vergezeld door haar eigen experts. Tevens is het Waterschap verzocht de peilfluctuaties in de polder binnen acht weken te stabiliseren en Natuurmonumenten te verplichten binnen die termijn ook in het proefgebied rond de Nera binnen die termijn aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Ten behoeve van de gedupeerden is het Waterschap tenslotte gevraagd met de Bewonersvereniging in gesprek te treden over het bepalen en betalen van een nadere inventarisatie en de uiteindelijke schadeloosstelling.

Geen nader onderzoek
Het Waterschap had eind augustus al aangegeven het rapport van B&E te zullen laten beoordelen door Fugro Ingenieursbureau B.V. Zij hebben op 4 november j.l. rapport uitgebracht aan het Waterschap. Op basis van dat rapport heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap begin december aan de Bewonersvereniging meegedeeld voornemens te zijn geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren of betalen. De conclusie van AGV is dat “Fugro onvoldoende onderbouwing heeft gevonden dat de in het B&E rapport gemelde schades veroorzaakt zijn door het waterbeheer en dat andere oorzaken aannemelijker zijn”. De afhandeling van de klacht zal worden besproken op de (openbare) vergadering van de commissie voor advies en bijstand van het Waterschap op 19 januari aanstaande. Die vergadering is openbaar en begint op 19.30 uur ter kantore van het Waterschap, Korte Oudekerkerdijk 7 te (1096 AC) Amsterdam. Het bestuur van de bewonersvereniging zal op die vergadering inspreken. Tevoren zal vermoedelijk nog een gesprek plaatsvinden met portefeuillehouder Korrel van het Waterschap.

Vanachter het bureau
Het bestuur van de Bewonersvereniging is teleurgesteld over deze opstelling van het dagelijks bestuur van het Waterschap. Het Waterschap baseert zich geheel op een analyse van het rapport van B&E door Fugro. Die analyse is door de medewerkers van Fugro verricht van achter hun bureaus. Niemand is ter plaatse in de polder komen kijken, hoewel wij daartoe toch uitdrukkelijk hadden opgeroepen.
Het (tegen-)rapport van Fugro is niet mild over B&E. Vanachter hun bureaus nabij de Coentunnel in Amsterdam, spreken de Fugro medewerkers van een ‘rommelig’ rapport zonder enige verdieping. Er is ‘geen grondonderzoek’ gedaan en er zijn ‘geen deformatiemetingen’ uitgevoerd. Inhoudelijk stelt Fugro vervolgens (zonder eigen onderzoek) dat het ‘onmogelijk’ is dat door vernatting dusdanig grote waterstromen zouden zijn ontstaan dat zand/bodemtransporten hebben plaatsgevonden.
Fugro wijst erop dat de’toplaag (door de losse pakking en kleihoudend karakter van het zand) een beperktere draagkracht’ heeft. De funderingen zijn daardoor gevoelig voor veranderingen in de grondwaterstand: “Niet uitgesloten is dat gezien de beperkte draagkracht de panden in het verleden al (aanzienlijk) zijn verzakt”. Daar komt bij dat vernatting weliswaar ‘invloed [heeft] op het draagvermogen en vervormingsgedrag van dit soort funderingen. Echter zeer droge zomers hebben dat ook, omdat klei en kleihoudende lagen dan krimpen (samendrukken)’. Vervolgens wijst Fugro op de droge zomer van 2009 en schuift zij deze naar voren als mogelijke oorzaak van ‘recente scheurvorming’.

Jammer
Wij vinden het jammer te moeten constateren dat Fugro aan B&E verwijt een rapport zonder
diepgang en met louter calgemeenhedenxe2x80x9d te hebben geschreven, terwijl zij zelf vanachter hun
Amsterdamse bureaus niet verder komen. De pot verwijt de ketel en het dagelijks bestuur van AGV vindt dit kennelijk voldoende basis om de zaak verder maar te laten rusten. Dit terwijl Fugro (in de meer heldere passages van haar rapport) zelf ook wel erkent dat de rapportage van B&E in feite alleen maar een (eerste) schouwing is geweest en xe2x80x9cniet geschreven om de aansprakelijkheid van een aangesproken partij te beoordelenxe2x80x9d.
Zo is het maar net, Fugro! Niemand heeft het in dit stadium nog over aansprakelijkheden. Bij het Waterschap is een klacht neergelegd door de Bewonersvereniging, mede namens bewoners die
schade hebben geleden. Bedoeling is een bestuursorgaan op de hoogte te stellen van een
vermeende wansituatie en hen aan te sporen maatregelen te nemen. Naar onze mening zou xe2x80x93nu ten
aanzien van het peil een tijdelijk compromis is bereikt- de eerste van die maatregelen een uitvoerig nader onderzoek in opdracht van het Waterschap moeten zijn!

nader onderzoek
En ziedaar: dat is precies wat xc3xb3xc3xb3k Fugro in haar rapport adviseert. Er zou volgens Fugro een nadere schouwing moeten plaatsvinden, gevolgd door o.a. een uitgebreide bouwkundige en geotechnische inspectie van vijf representatieve objecten. Daarbij hoort een grond- en grondwateronderzoek, funderingsinspecties, gewichtsberekeningen, etc. Ongetwijfeld is Fugro gaarne bereid dit nadere onderzoek namens het Waterschap te verrichten.
Maar wat zegt het Waterschap? Fugro heeft onvoldoende onderbouwing gevonden dat de in het
B&E rapport gemelde schades veroorzaakt zijn door het waterbeheer. Andere oorzaken zijn
aannemelijker. En dus hoeft er geen vervolgonderzoek te komen.

andere gedachten
Dan zinkt je de moed wel even in de schoenen. Het is niet vreemd dat na zoxe2x80x99n reactie de gedachte opkomt: xe2x80x9cZie je wel, ze zijn ook niet te vertrouwen. Kijk maar naar hoe het Waterschap in het verleden al steeds iedere verantwoordelijkheid voor wat er in de polder gebeurt van zich afgeschoven heeft.xe2x80x9d Dergelijke geluiden zijn de afgelopen weken veelvuldig in de polder te horen. In dat kader kunnen wij als bestuur ook goed de emotionele reacties begrijpen van de gedupeerde bewoners. Het Actiecomitxc3xa9 heeft al aangekondigd dat er weer acties in het verschiet liggen.
Zoals u weet is onze Bewonersvereniging echter gericht op de dialoog. Wij blijven iedere
mogelijkheid aangrijpen langs bestuurlijke weg het geluid van de bewoners te laten horen.
Binnenkort hebben we overleg met de portefeuillehouder. Op 19 januari is er de vergadering van de adviescommissie waar wij zullen in spreken. Kort daarna vindt het bestuurlijk overleg met provincie, gemeente, waterschap, natuurmonumenten en andere betrokkenen weer plaats. Ook daar zullen wij het Waterschap weer wijzen op het vierde van de vier Dxe2x80x99s: Draagvlak. Zonder dat daaraan is voldaan komt niemand in de Horstermeer verder.

brieven en rapporten
De klachtbrief van 57 schadegevallen aan AGV is hier te vinden. Deze brief is eerder op dit weblog ook te vinden op 26 juli 2010.
Hier is de reactie van het Waterschap en het rapport van Fugro te lezen.

Het bestuur van de Bewonersvereniging

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Politiek. Bookmark de permalink .

Een reactie op Waterschap voornemens klacht naast zich neer te leggen

  1. Pingback: Peilbesluit vernietigd door de Rechtbank Amsterdam | Horstermeerpolder

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s